Privacyverklaring uwklusassistent.nl

Inleiding:

Uwklusassistent.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en diensten en behandelt de persoonlijke gegevens vertrouwelijk.

Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Uwklusassistent.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Uwklusassistent.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij:

Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - kaartnummer ID van paspoort

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Uwklusassistent.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over (website) bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Uwklusassistent.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Naam en levering van door u gereserveerde producten cq diensten

- Het afhandelen van de betaling   

- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder   

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten     

- Het aanmaken van een persoonlijk account

Geautomatiseerde besluitvorming:

Uwklusassistent.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen beperkte zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om die besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van uwklusassistent.nl) tussen zit.

 Hoe lang wij gegevens bewaren:

Uwklusassistent.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Uwklusassistent.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het gebruik van cookies:

Uwklusassistent.nl gebruikt alleen technische-, functionele-en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door u uwklusassistent.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken over een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Uwklusassistent.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en verloren maatregelen om misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Aanpassen privacyverklaring:

Wij behouden ons recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.